צוות אחיות ישראליות מיומן המעניק טיפול חמלה לחולה. מקרצף, הליך רפואי, סיוע רפואי