אברהם עומד להקריב את בנו יצחק, מבחן אמונה, מתוך התנ"ך. צמח, אנשים בטבע, צִיוּר