מסגרת מקצועית עם מנכ"ל נושא נאום מוטיבציה. כִּסֵא, בידור, קָהָל