סלון נעים עם אח מתפצפצת וספות קטיפה. שולחן, רְהִיטִים, מַדָף