יעקב נאבק עם מלאך, מבקש ברכה, מן התנ"ך. ענן, שָׁמַיִם, עוֹלָם