תגובות רגשיות מתפתחות כאשר מסיבת ההפתעה מגלה את הקסם שלה. שיער, רֹאשׁ, תַצלוּם