צוות עובדים משתף פעולה בפרויקט, כל אחד מביא מיומנויות ייחודיות לשולחן. צרכן, כתום, בִּניָן