מדבר אבן חול עקר אך יפה עם תצורות סלע ייחודיות. עץ, נוֹף, היווצרות