צלם מוכשר מצלם רגע עוצר נשימה בטבע. כיפת קרח, תופעה אטמוספרית, צורת קרקע קרחונית