אישה קונה מצרכים בשוק הומה, ממדינת ישראל. מזון, בית המקדש, פרי