תמונה יקרה של תינוק שזה עתה נולד עם הוריו המתלהבים. עור, נוחות, צילום פלאש