תמונת מצב של חיים עירוניים עם אנשים מנווטים ברחוב סואן. תַשׁתִית, טיול, מטרופולין