ההמולה של רובע תאגידי משגשג במרכז העיר. גורד שחקים, בִּניָן, תַשׁתִית