רחוב עירוני סואן מלא באנשי מקצוע הממהרים למשרדיהם. תַשׁתִית, יָרֵך, אינטראקציה