בלעם חמור מדבר, מפגש מופלא, מהתנ"ך. שָׁמַיִם, אזור אקולוגי, חיה עובדת