אדם וחוה בגן העדן, פיתוי ובחירות, מתוך התנ"ך. פֶּרַח, צִמחִיָה, צמח יבשתי