אישה קונה תוצרת טרייה בשוק, ממדינת ישראל. מזון, מזונות טבעיים, מרחב ציבורי