יעקב נאבק עם מלאך ומקבל שם חדש, ישראל, מהתנ"ך. ירח, שָׁמַיִם, עוֹלָם