מטבח מואר ומודרני עם מכשירי נירוסטה. רנגפור, כִּיוֹר, בֶּרֶז