אישה מדליקה נרות לחנוכה בחדר אפלולי, ממדינת ישראל. נר יום הולדת, כֵּיף, יוֹפִי