עדו לתהיות הטבע על הפיורדים המדהימים של נורבגיה. ענן, שָׁמַיִם, עוֹלָם