שדה פרג בוער עם פרחים אדומים עזים המתנודדים ברוח. ענן, צמח, סביבה טבעית