הצצה לקשר הנצחי של זוג שהתארס לאחרונה. לבן, אופנה, ענף