כור היתוך עירוני שבו חיים שונים מצטלבים לרגע חולף. קָהָל, אירוע, כֵּיף