ילד פעוט מצחקק מהנאה במסיבת יום ההולדת שלו (גיל שנתיים). רֹאשׁ, מוצר, בַּלוֹן