אמני רחוב מוזרים בעיר העתיקה צפת, ממדינת ישראל. חליל, אידיופון, בידור