שותפים עסקיים לוחצים ידיים, חותמים עסקה מוצלחת. עוֹמֵד, מחווה, חַלוֹן