צוקים דרמטיים ונופים ירוקים ושופעים בהרי הסקוטים, בריטניה. מים, הַר, נוף טבעי