פרופסור בעל ידע שמעסיק סטודנטים בהרצאות שובות לב. שולחן, צמח, אוֹר