קבוצה של סטודנטים מבשלים ארוחה קלה ומהירה במטבח המעונות שלהם. כתום, שולחן, בישול