רגעים חסרי דאגות: משפחה בת ארבע נפשות משחקת באחו. ענן, צמח, נוף טבעי