שלמה מפגין חוכמה על ידי פתרון מחלוקת בין שתי נשים (מתוך התנ"ך). ענן, בית המקדש, טיול