מרחב עצום של שממה בתולי, ללא נוכחות אנושית. ענן, הַר, מים