סטודנטים לומדים יחד באוניברסיטה בתל אביב, אחדות, ממדינת ישראל. כּוֹנָנִית, מַדָף, פרסום