פלאים גיאותרמיים מדהימים של איסלנד. ענן, אזור אקולוגי, הַר