ילדים שמחים משחקים יחד ומאמצים אורח חיים פעיל. מִכְנָסַיִים קְצָרִים, מחווה, בילוי בחוץ