חורבות מלכותיות של מאצ'ו פיצ'ו, פרו. ענן, עוֹלָם, טיול