חברים כוסו לזוג המאורס במסיבת אירוסין אינטימית. יד, מחווה, אֶצבַּע