זוג צעיר מטייל במדבר הנגב בזריחה, ממדינת ישראל. ענן, מִכְנָסַיִים קְצָרִים, מחווה