מורה מיומן המעסיק את התלמידים בשיעורים מרתקים בכיתה. שולחן, רְהִיטִים, אומנות