משפחה שמחה מתאספת לצילום באתר תיירות היסטורי. אנשים בטבע, אוֹר, נוף טבעי