פרפרים צבעוניים מתנפנפים בגן פורח. חֶרֶק, פַּרְפַּר, עשים ופרפרים