ינשוף חכם התיישב על ענף עץ תחת אור הירח. צמח, מים, ציפור