קו רקיע מדהים של העיר המשתקף בנהר רגוע. ענן, בִּניָן, שָׁמַיִם