חווה כפרית שלווה השוכנת בעמק ציורי. מים, משאבי מים, אזור אקולוגי