צילום מורכב המדגיש אנשים הולכים ביחד על המדרכה. גִ'ינס, ברז כיבוי אש, בית המקדש