אחות סבלנית מטפלת בחמלה באנשים חולים. שולחן, אינטראקציה, כֵּיף