רוכלי אוכל רחוב מפתים עוברי אורח בניחוחות טעימים. צרכן, מרחב ציבורי, מוכר