פינת קריאה מזמינה עם כיסא נוח ומדפי ספרים. תכונה, מַדָף, בִּניָן