חשמלאי מיומן חוט בניין חדש ללא מאמץ. בגדי עבודה, כפפת בטיחות, קַסדָה